kancelaria logo data 

oirpkirp

Aktualności

1. Sąd Najwyższy Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014r. sygn. akt: II UZ 74/13 uwzględnił zażalenie wniesione przez prawników Kancelarii Radców Prawnych Codex imieniem naszego Klienta i przychylając się do argumentacji prawnej zawartej w zażaleniu uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania zażaleniowego.

2. Szanowni Państwo, informujemy, iż Sąd Najwyższy przychylił się do naszej argumentacji prawnej wywiedzionej przez prawników Kancelarii Radców Prawnych Codex i wyrokiem z dnia 19 grudnia 2013r. ( sygn. akt: II CSK 226/13) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego.