kancelaria logo data 

oirpkirp

Aktualności

Szanowni Klienci!

Informujemy, że od 05.09.2016 r. zmianie ulegają godziny otwarcia Kancelarii Radców Prawnych CODEX Wiesław Lalewicz.

 

Kancelaria będzie czynna w godzinach:

Poniedziałek - Czwartek: od 8 30 do 17 00

Piątek: od 9 00 do 15 00

 

Serdecznie zapraszamy.

           

W dniu 18 kwietnia 2016 r. w dzienniku „RZECZPOSPOLITA” Prawo co dnia - ukazał się artykuł pt. „Brat i siostra podzielą dom po rodzicach na pół”, dotyczący wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2016r.                             sygn. akt II OSK 2694/14.

W w/w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez Kancelarię Radców Prawnych CODEX. Sąd podzielił argumenty pełnomocnika uznając, że postanowienie Sądu Rejonowego o podział majątku i zniesienie współwłasności stanowi wystarczającą podstawę do stwierdzenia, że strona ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a postanowienie Sądu zastępuje oświadczenie współwłaściciela o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w razie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Sąd wskazał też, że decyzja o warunkach zabudowy nie była potrzebna ponieważ prace dotyczą wnętrza domu nie zaś działki.    

Sąd, orzekając o spadku, może zdecydować, że w willi będą dwa mieszkania, oraz określić, jakie w tym celu trzeba przeprowadzić prace. NSA przesądził, że adaptacja domu jednorodzinnego na dwa mieszkania była legalna.