kancelaria logo data 

oirpkirp

 

Prekursorem historii był radca prawny Kazimierz Piotr Łachmański (†30.01.2015 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Gdańsku. W roku 1982 wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Kancelarię założył w dniu 02.05.1988 roku i pozostawał jej wspólnikiem do dnia 30.01.2015

Początki działalności CODEX-u sięgają drugiej połowy lat 80-tych. Wtedy to umową spółki cywilnej z dnia 07.04.1988 r. powstał Zespół Doradców Prawnych CODEX założony przez czterech radców prawnych – Kazimierza Piotra Łachmańskiego, Krzysztofa Kamińskiego, Jerzego Kozdronia i Zdzisława Burlewicza.

Spółka była bodajże pierwszą prywatną kancelarią prowadzoną przez prawników z uprawnieniami radcy prawnego. W maju 1988 roku nie można jej było wpisać w żaden rejestr. Przez to ówczesne banki nie mogły utworzyć dla niej konta bankowego. Nie można było skutecznie ubiegać się o lokal użytkowy do prowadzenia działalności. Firma skorzystała z uprzejmości stowarzyszenia ZBoWiD, które udostępniło swój lokal w zamian za zwolnienie od ciężarów utrzymania lokalu i telefonu. Spółka była zatem prekursorem tego co dziś powszechne – profesjonalnej obsługi prawnej.

W związku ze zmianami systemu prawnego działalność Zespołu Doradców Prawnych CODEX spółka cywilna została zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w dniu 02.01.1989 r. Przez wszystkie lata działalności Spółki zmieniał się jej skład osobowy.

Od maja 1991 roku Kancelaria działa w swojej stałej siedzibie przy ul. Chopina 21 w Kwidzynie. W 1992 roku do zespołu dołączył Wiesław Artur Lalewicz, który w dniu 27.12.1997 r. został wspólnikiem Zespołu Doradców Prawnych CODEX spółka cywilna. Od początku 1998 roku wspólnikami Spółki pozostawali jedynie Kazimierz Piotr Łachmański i Wiesław Artur Lalewicz.

Zespół Doradców Prawnych CODEX spółka cywilna zakończył działalność jako podmiot gospodarczy na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej z dniem 14.09.1998 roku. Przepisy prawa wymagały wówczas by działalność prawniczą zarejestrować p.n. Kancelaria Radców Prawnych.
Powstała wtedy Kancelaria Radców Prawnych CODEX s.c. Kazimierz Piotr Łachmański i Artur Wiesław Lalewicz. Przez okres ponad piętnastu lat pod patronatem r.pr. Wiesława Lalewicza i r.pr. Kazimierza Łachmańskiego wykształciło się grono prawników, którzy obecnie prowadzą z powodzeniem własne kancelarie w całej Polsce.

Współpraca wygasła nieoczekiwanie z dniem 30.01.2015 r. kiedy zmarł radca prawny Kazimierz Piotr Łachmański.

Od dnia 01.02.2015 r. działa Kancelaria Radców Prawnych CODEX Wiesław Lalewicz.

Przez cały okres działalności z usług CODEX-u skorzystało wiele osób. Byli to przedsiębiorcy, zarządcy wielu firm lub członkowie organów nadzorczych. Była to wreszcie rzesza osób prywatnych w swych sprawach majątkowych, podatkowych, administracyjnych, rodzinnych.

Z perspektywy 27 lat dokładniej widać jak wzrastała świadomość prawna naszej społeczności, jak stale rosło zapotrzebowanie na profesjonalne usługi prawnicze. Wreszcie jak znaczącą rolę w krzewieniu kultury prawnej odegrała Kancelaria CODEX.

Przyczyniali się do tego kolejni jej współwłaściciele, pracownicy, aplikanci i inni współpracownicy. Wszystkim trzeba za to podziękować.

CCI20151220CCI20151220 0001

CCI20151025 0003