kancelaria logo data 

oirpkirp

Zakres świadczonych usług

 

Kancelaria Radców Prawnych CODEX Wiesław Lalewicz zapewnia kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym, organom administracji publicznej, a także klientom indywidualnym, w ramach której świadczy usługi:

 • Zastępstwa procesowego w toku postępowania sądowego;

 • Profesjonalne zastępstwo w postępowaniu przedsądowym lub postępowaniu mediacyjnym;

 • Postępowanie egzekucyjne

(wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika, wnioski o wyjawienie majątku i inne wnioski lub zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym);

 • Stała obsługa prawna podmiotów indywidualnych i gospodarczych 

(zakres uzgodniony umową).

 

 

 

 

 

Zastrzeżenia:

Kancelaria ma prawo odmówić prowadzenia sprawy czy sporządzenia pisma, z przyczyn niezależnych, lub wynikających z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, czy też z powodu sprzeczności z prawem oczekiwanej przez Klienta czynności. Wyżej wymienione usługi, jak i wszelkie treści zawarte na stronie internetowej codex.sc nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

Kancelaria udziela pisemnych i ustnych porad prawnych oraz sporządza pisma procesowe prawem przewidziane w dziedzinach:

 • prawo cywilne

(np.: pozwy, odpowiedź na pozew, wnioski o zniesienie współwłasności, wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, wnioski o dział spadku, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, skargi kasacyjne i inne przewidziane prawem pisma procesowe);

 • prawo rodzinne

(np.: pozwy o alimenty, o podwyższenie/obniżenie alimentów zasądzonych, wnioski o ustalenie miejsca pobytu dzieci, wnioski dotyczące wykonywania kontaktów, wnioski o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej);

 •  prawo pracy

(np.: pozwy, odpowiedzi na pozew i inne);

 •  prawo karne, prawo wykroczeń

(np.: pisma przygotowawcze, sprzeciwy, prywatne akty oskarżenia, zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa);

 • prawo ubezpieczeń społecznych

(np.: odwołania od decyzji Zakładów Ubezpieczeń Społecznych);

 •  prawo administracyjne i podatkowe

(np.: odwołania od decyzji organów, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

 • sporządzenie umów gospodarczych, umów spółek prawa handlowego, wniosków do organów rejestrowych, ksiąg wieczystych.